Penyayang Ibunya, Tapi Tidak Pernah Makan Bersamanya

Alî bin Husain bin ‘Alî bin Abî Thâlib (w. 95 H./713 M.) atau dikenal dengan Zainal Abidin adalah seorang yang sangat berbakti. Namun, orang-orang tidak pernah melihatnya makan bersama ibunya.

Seseorang menanyakan kejanggalan tersebut kepadanya. Cicit Rasulullah tersebut menjawab: “Aku takut tanganku mengambil makanan yang telah dilihat dan akan diambil untuk dimakan oleh ibuku, maka aku telah berbuat durhaka kepadanya.” Wallâhu a’lam (SoulKajian)

Disarikan dari: Uyûn al-Akhbâr karya Abû Muhammad bin ‘Abdullâh bin Muslim bin Qutaibah ad-Dainûrî (w. 276 H.)